29 | 01 | 2020

Водні ресурси

Водні ресурси

         Сокальський район багатий на водні ресурси. Водні ресурси району представлені річками, потоками, струмками, ставками, природними водоймами, водосховищем, каналами, джерелами. Водні об’єкти  на території Сокальського району відносяться до басейну річки Західний Буг.

 

Природні умови

         Сокальський район розміщений в межах Руської платформи. Суттєво різноманітна геологічна будова району, яку складають породи силуру, девону, крейди, неогену. Четвертині відкладення представлені різними генетичними типами порід: льодовиковими, воднольодовиковими, річковими, озерними, болотними, елювіально-делювіальними та еоловими утвореннями. Вони покривають майже суцільним шаром корінні породи різного віку.

         Основними факторами, під впливом яких сформувався ґрунтовий покрив району, є клімат, рельєф, ґрунтоутворюючі породи, гідрологічні умови, рослинність, господарська діяльність людей. На території району поширені такі різновидності ґрунтоутворюючих порід, як воднольодовикові відкладення, древньоалювіальні відкладення, сучасний алювій, алювіально-делювіальні відкладення, елювій карбонатних порід, лісовидні суглинки, рідше супісі, органогенні відкладення. Найбільш поширеними і цінними ґрунтоутворюючими породами є лісовидні суглинки, в основі яких знаходиться 15% карбонатів кальцію. Механічний склад цих порід, в основному, дрібно пилувато-легкосуглинистий. Органогенні відкладення представлені низинними торф’яниками. Грунтовий покрив, враховуючи його різноманітність, можна обєднати  в чотири грунтово-меліоративні групи: грунти нормального зволоження, грунти короткотривалого, довготривалого та постійного перезволоження.

         Значну частину території району займають ліси та природні кормові угіддя. В основному переважають соснові та дубово-соснові ліси, менше поширені грабово-дубово-соснові, грабово-соснові, дубові та вільхові. Рідко зустрічаються ліси з ясенем, сосново-ялинові, вільхово-ялинові. На території району найбільш поширені заплавні луки, рідше-суходільні. Серед заплавних луків переважають різнотравно-злакові та злаково-різнотравні луки, менше – торф’янисті луки, дрібно-осокові, болотисті, злаково-осокові та осокові, серед суходільних – низинні.

         Територія району знаходиться в зоні атлантико-континентального клімату і відноситься до північного кліматичного району. Велика кількість опадів спричинена західними та північно-західними вітрами з-Атлантичного океану, які швидко змінюють погоду. Клімат району характеризується низьким тиском, великою вологістю повітря, порівняно великою кількістю опадів, слабким випаровуванням. Зима відносно мяка, середня температура січня – 5оС, весна волога, прохолодна, осінь тепла, достатньо суха. Характерною особливістю кліматичних умов є зміна температури повітря в літній період. Останнім часом літо досить жарке, середня температура повітря становить +25оС. Середня тривалість вегетаційного періоду 205-215 днів. Середньорічна відносна вологість повітря коливається від 78% до 80%.

         В третій декаді листопада можливе випадання снігу, а в третій декаді березня повний схід. Часті відлиги спричинюють нестійкість снігового покриву, середня висота – 20 см, максимальна – 56 см. Нерівномірний розподіл опадів протягом року (найбільша кількість опадів в травні–серпні, найменша – в січні-квітні) поряд з іншими факторами сприяють утворенню великих площ перезволожених земель, а також значному розвитку ерозії ґрунтів. Особливості геологічної будови клімату та ступеню дренування земель визначають гідрогеологічні умови району, сприятливі для формування підземних вод. Водоносні горизонти досить поширені та характеризуються значною водонасиченістю. Протягом року різкого коливання рівнів води у річках не спостерігається, в основному, вони перебувають на відмітках наближених до меженних. Виняток становить період пропуску льодоходу, повеней і паводків.

 

Річки

По території Сокальського району протікає 19 річок та потоків, з них: 18 малих річок та 1 середня річка – Західний Буг, протяжність яких складає 384,0 км та 28 струмків довжиною 110,1 км.  Площа прибережних смуг річок становить 2090,0га. На балансі  управління  знаходиться 229,1 км річок, які виконують роль водоприймачів та магістральних каналів. 

Основною річкою, що протікає по території Сокальського району, є транскордонна річка Західний Буг,  протяжність її по району складає 64 км. Найбільші річки району це - Солокія (довжина  50 км), Рата (довжина  34 км),  Болотня (довжина 34 км), Спасівка (довжина 25 км), Варежанка (довжина 21 км), Желдець (довжина 20 км), Драганка (довжина 18 км), Красносілка (довжина 18 км), Білий Стік (довжина 12 км).

 

         річка Західний Буг                                                   річка Солокія                                                      річка Рата 

    

                              Річки в Сокальському районі

 

№ п/п

Назва річки

 

Довжина річки по району, км

 

Ширина прибережної смуги,

м

 
 

1

2

4

5

 

1

Західний Буг

64

50

 

2

Солокія

50

25

 

3

Рата

34

25

 

4

Желдець

20

25

 

5

Болотня

34

25

 

6

Свиня

5,5

25

 

7

Біла

1,5

25

 

8

Варежанка

21

25

 

9

Білий Стік

12

25

 

10

Річиця

10

25

 

11

Спасівка

25

25

 

12

Драганка

18

25

 

13

Гатківка

10

25

 

14

Красносілка

18

25

 

15

Ракитня

13

25

 

16

Потік

12

25

 

17

Потік

14

25

 

18

Потік

10

25

 

19

Потік

12

25

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

384

 

 

 

Водосховища

         На території Корчівської сільської ради Сокальського району побудовано Солокійське водосховище. Призначення водосховища – зрошення та зволоження сільськогосподарських культур. Водосховище запроектовано з сезонним регулюванням стоку і розраховано на повне спрацювання.  Площа водного дзеркала Солокійського водосховища при НПУ складає 136 га, повний об’єм води – 3,504 млн.м³ ,  площа прибережної захисної смуги – 28,8 га.

    Гідротехнічні споруди водосховища знаходяться на балансі Сокальського управління водного господарства.

     На Солокійське водосховище розроблені правила експлуатації затверджені Львівським облводресурсів. Державним агентством водних ресурсів розроблений режим роботи водосховища на 2017 рік. 

 

         

 

Ставки 

    На території Сокальського району знаходиться 155 шт. ставків, площа водного дзеркала яких складає 307,0 га. 129 ставків призначені для риборозведення.

      В районі видано 3 Державні акти на право власності на земельну ділянку, на якій знаходяться 3 водні об’єкти. 

     34 ставки надано в користування, загальна площа водного дзеркала яких складає 119,6 га, зокрема, 29 ставків надано в користування на умовах оренди. 5 ставків передано в постійне користування згідно Державних актів на право постійного користування землею. Укладено 13 договорів оренди водних об’єктів (22 ставки): 9 договорів оренди (17 ставків) укладено  Сокальською райдержадміністрацією, 3 договори оренди (4 ставки) укладено Департаментом екології та природних ресурсів Львівської ОДА, 1 договір оренди (1 ставок) укладено Волицькою сільською радою.

   3 договори оренди (7 ставків) укладено тільки на оренду земельних ділянок, договори укладено з Сокальською РДА. 

   Плата за оренду водних об’єктів  проводиться орендарями згідно умов договорів оренди, надходження поступають в місцеві бюджети. Протягом 2017 року Сокальською РДА, як орендодавцем, внесено зміни до 7-ми договорів оренди водних об’єктів в частині орендної плати. Станом на 1.01.2018 року до договорів оренди водних об’єктів загальнодержавного значення укладено 7 додаткових угод, якими внесено зміни в п.4 «Орендна плата». За оренду водних об'єктів станом на 1.01.2018 року до місцевого (районного) бюджету (код 22130001) надійшло платежів в сумі 7219,68 грн.

   Під час проведення у 2016 році інвентаризації штучних водних об’єктів (ставків) Сокальського району виявлено 158 гідротехнічних споруд, з яких 106 споруд – безхазяйні, 52 споруди мають балансоутримувача. Станом на 01.01.2018 р. на тимчасове зберігання територіальним громадам та орендарям штучних водних об’єктів передано 70 гідротехнічних споруд.

    В районі прийнято 27 рішень сесій місцевих рад щодо взяття на облік безхазяйних ГТС (взято на облік 106 шт. безхазяйних гідротехнічних споруд на водних об'єктах).

   Сокальською РДА проводяться зустрічі з головами місцевих рад щодо взяття на облік безхазяйних ГТС. Сокальським управлінням водного господарства надаються інформаційні матеріали в райдержадміністрацію та проводиться роз'яснювальна робота з головами місцевих рад. 

 

      Ставок в с. Стенятин                                      Ставок в с. Велике                                          Ставок в с. Княже

      

 

Джерела

    В Сокальському районі нараховується 41 джерело, з них 24 джерела знаходяться в задовільному стані. Управлінням проведено упорядкування 11 природних водних джерел.

   Найбільш доглянуті джерела в районі на території Мурованської (джерело «Панна»), Савчинської (с.Гута), Сілецької (с.Сілець), Хоробрівської (с.Ниновичі), Двірцівської (джерело «Капличка Божої Матері») та Хлівчанської (джерело «Вишенька») сільських рад.

   З метою розширення в суспільстві практичної природоохоронної діяльності, спрямованої на охорону і поліпшення стану джерел, водойм і річок України, раціональне використання водних ресурсів, виховання дбайливого ставлення населення до них проводиться щорічний Всеукраїнський конкурс «До чистих джерел».

  

          Джерело в с. Велике                                          Джерело в с. Сілець                                                 Джерело в с. Ниновичі