29 | 01 | 2020
Main Menu

Всесвітній день водно-болотних угідь

2 лютого - Всесвітній день

 водно-болотних угідь

 

          Водно-болотні угіддя – це ресурс, який має велике економічне, культурне, наукове та рекреаційне значення, утрата якого була б непоправною. Вони відіграють дуже важливу роль в екосистемі, оскільки є одним з найбільших джерел прісної води та природним місцем проживання для багатьох водоплавних тварин та рослин, тому заслуговують на охорону і збереження.

 

           Всесвітній день водно-болотних угідь був запроваджений 2 лютого 1971 року. Саме цього дня була прийнята Конвенція про водно-болотні угіддя (відома під назвою Рамсарська конвенція, за назвою міста заснування - Рамсар, що в Ірані). Вона стосується угідь, які мають міжнародне значення як середовище існування водоплавних птахів. Україна поновила своє членство в конвенції у 1996 році та входить в число 157 країн - Договірних Сторін Конвенції.

 

           Кожного року обирається тема для концентрації уваги на важливих функціях, які виконують водно-болотні угіддя. Секретаріат Рамсарської конвенції визначив тему 2019 року: «Водно-болотні угіддя та зміни клімату» і запропонував серію лозунгів: «Водно-болотні угіддя – ключ до вирішення проблем, пов’язаних зі змінами клімату. Ми не безсилі у протидії змінам клімату. Водно-болотні угіддя допомагають нам. Годі виснажувати водно-болотні угіддя. Зупинимо втрату водно-болотних угідь». Основною ідеєю цих лозунгів є підкреслення важливості екосистем водно-болотних угідь у протидії змінам клімату, поглинанні вуглецевих сполук, пом’якшенні впливу посух, зменшенні впливу повеней та штормів.

 

           Загалом Україна має досить значні водно-болотні угіддя. 4% її території вкриті поверхневими водами (річками, озерами, водосховищами, ставами тощо), а відкриті заболочені землі складають 1,6%. Україна має великі морські акваторії, які відіграють надзвичайно важливу екологічну роль, зокрема під час міграцій птахів. Питання охорони, використання та відтворення водно-болотних екосистем регулюються Законом України “Про охорону навколишнього природного середовища” та «Водним кодексом України».

 

          Інформаційні матеріали про Всесвітній день водно-болотних угідь, запропоновані Рамсарським секретаріатом можна знайти за посиланням:https://www.worldwetlandsday.org/en/Адаптовані фахівцями Мінприроди матеріали у електронному вигляді можна знайти за посиланням:https://drive.google.com/drive/folders/1cQA1NpuwHah6o45huZWBhU1pI97OKilw