29 | 01 | 2020

Нормативні акти

            У своїй діяльності управління керується  і здійснює свою діяльність відповідно до

Конституції України від 28.06.1996р. № 254 к/96 – із змінами

Водний кодекс України (закон України від 6.06.1995р № 213/95- ВР із змінами)

Земельний кодекс України (Закон України від 25.10.2001р. із змінами)

Бюджетний кодекс України

Податковий кодекс України (Закон України від 02.12.2010р. № 2755-УІ із змінами)

Закон України «Про меліорацію земель» від 14.01.2000р. № 1389-ХІУ із змінами

Перелік платних послуг, що надаються бюджетними установами, що належать до сфери  управління Державного агентства водних ресурсів ( затв. Постановою КМУ 26.10.2011р.  №1101 )

Положення про проведення планово-попереджувальних ремонтів меліоративних систем (наказ Держводгоспу України від 01.10.1999рр № 151  зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.04.2000р. за №225/4446).

Правила технічної експлуатації меліоративних систем (затверджені наказом Держводгоспу України від 25.12.2001р. №285)

Порядок виконання інженерних робіт у межах меліоративних систем (ВБН В.2.4-3.3-2001) та ін.