29 | 01 | 2020

Міжнародна діяльність

  


    20 жовтня 2015 року у Сокальському управлінні водного господарства відбулась робоча зустріч між Воєводським управлінням меліорації і водних споруд в Любліні та львівським обласним управлінням водних ресурсів по доопрацюванню уточненого у відповідності  до пункту ст.8  Пріоритет 2  Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020  інтегрованого проекту   «Відбудова транскордонних меліоративних систем на цінних природніх торф’яних екосистемах і мінеральних ґрунтах з їх охороною від паводків, посухи і пожежі в басейні річки Солокія»  та  вирішення питань утримання прикордонних водотоків та прикордонних меліоративних об’єктів в рамках міждержавної Українсько-Польської Угоди «Про співробітництво в галузі водного господарства на прикордонних водах»

           

            В зустрічі взяли участь:

           

            Представники Львівського обласного управління водних ресурсів в складі:

 

            1. Андрій Ковтун- в.о.начальника Львівського обласного управління водних  

                                            ресурсів;   

            2.Микола Козак – керівник Робочої Групи з питань протиповеневого захисту,

                                            регулювання і меліорації прикордонних вод;

            3.Микола Ткач -  головний бухгалтер Львівського обласного управління водних  

                                            ресурсів;  

            4.Василь Новосад – начальник Сокальського управління водного господарства

            5.Володимир Марцинюк – головний інженер Сокальського управління водного

                                             господарства

            6.Марія Піньковська – начальник відділу експлуатації водогосподарських систем

                                             Сокальського управління водного господарства

 

         З польської сторони представники Воєводського управління меліорації і водних споруд в Любліні в складі:

 

            1.Станіслав Якимюк – директор ВУМіВС в Любліні;

            2.Анджей Піхля -       - заступник директора ВУМіВС в Любліні;

            3.Євгеніуш Адасік- головний бухгалтер ВУМіВС в Любліні;

            4. Євгеніуш Дацюк- інспектор нагляду ВУМіВС в Любліні.

 

            Під час робочої зустрічі проведено обстеження басейну річки Солокія разом з меліоративною мережею та комплексом гідротехнічних споруд на ній. Дано оцінку їх технічного стану і підтверджено необхідність їх відбудови.

            Під час обстеження зафіксовано горіння торф’яників вздовж річки Солокія в районі водосховища по лівому березі, в районі міста Белз з права і з ліва.

            Орієнтовна площа загоряння становить 70 га, що загрожує природним екосистемам на площі 5000 га.

            Обговорено питання з провадження з інтегрованого проекту «Відбудова транскордонних меліоративних систем на цінних природніх торф’яних екосистемах і мінеральних ґрунтах з їх охороною від паводків, посухи і пожежі в басейні річки Солокія»

            Додатково опрацьовано матеріали для подання заявки.

            Для їх уточнення українська сторона надає матеріали щодо технічного стану гідротехнічних споруд а також інших меліоративних об’єктів в басейні річки Солокія.

            Польська сторона заявила, що виконає всі необхідні дії щодо впровадження інтегрованого проекту   «Відбудова транскордонних меліоративних систем на цінних природніх торф’яних екосистемах і мінеральних ґрунтах з їх охороною від паводків, посухи і пожежі в басейні річки Солокія» разомз співробітництвом з українською стороною відповідно з вимогами «  Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 ».